Logopedie José de Groot

Logopedie José de Groot is er voor jong en oud(er) met problematiek op het gebied van spraak, taal, stem en/ of slikken.

Logopedie José de Groot is gevestigd in Sondel en Koudum.

Voor onderzoek, behandeling en advies t.a.v. communicatie en/ of eten en drinken bent u hier aan het juiste adres. Behandelingen vinden plaats in de praktijk, maar behandeling aan huis behoort ook zeker tot de mogelijkheden.

Tevens verzorgt logopedie José de Groot scholingen op het gebied van communicatie (taal, spraak, stem) en eten en drinken.

Is aangesloten bij

nvlf-logo Kwaliteitsregister

 
 

Helpt u graag bij

Spraakproblematiek

De logopedist doet eerst onderzoek naar het gevoel en het functioneren van de spieren in het gezicht.
Ook worden de stem en de verstaanbaarheid beoordeeld.

De behandeling zal gericht zijn op het verbeteren van de verstaanbaarheid.

Lees meer ❯

Taalproblematiek

De logopedist doet eerst onderzoek naar het talig functioneren en de communicatie met de omgeving.

De resultaten van de onderzoeken en het behandeltraject worden met de cliënt en andere betrokkenen besproken.

Lees meer ❯

Stemproblemen

De logopedist doet stemonderzoek, bespreekt de diagnose en stelt vervolgens in overleg met de cliënt een behandelplan op.
In de behandeling wordt er gelet op een juiste lichaamshouding als voorwaarde voor een goed gebruik van de stem.

Lees meer ❯

Afwijkende mondgewoonten OMFT

De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te drinken.

Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd.

Lees meer ❯

Logopedie bij dementie

De logopedist neemt een taal-, spraak- en/of communicatieonderzoek af.

Daarna volgt behandeling. Doel is om de communicatie tussen de cliënt en zijn omgeving zo goed mogelijk te laten verlopen.

Lees meer ❯

TOP